site logo
Last modified: 2022-07-04 14:27:14

ProChimia is presenting the I-Gene concept and proceedings on Xth National Nanotechnology Conference in July'22, POLAND

EN

Obehalf of I-Gene consortium the Prochimia Surfaces R&D Leader, Prof. Dariusz Witt will present two startegies for programmable editing of genomes via Nanotransducers being developed in the I-Gene project this week on 6th July 2022 in Kraków, Poland. Theoretical basics and design of I-Gene technology will be supported by latest proof of concept results coming from mutidisciplinary research. To learn more please attend the Xth National Nanotechnology Conference  


PL

Reprezentując cały zespół projektu I-Gene, Szef działu R&D firmy ProChimia Surfaces, Prof. Dariusz Witt, zaprezentuje 6-tego lipca 2022 w Krakowie, teoretyczne założenia dwóch strategii programowalnej edycji genomów z zastosowaniem tzw. Nanotransducerów, opracowanych w projekcie I-Gene. Zaprezentowane zostaną również najnowsze osiagnięcia badań projektowych potwierdzające działanie technologii I-Gene w mutlidyscyplinarnych modelach doświadczalnych. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do wzięcia udziału w X Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Krakowie  

Go back